Syarat & Ketentuan

Syarat Dan Ketentuan

 1. E-ticket yang sah adalah e-ticket yang dibeli dengan tata cara yang telah ditentukan yaitu pembelian secara online melalui transaksi elektronik pada website tiketevent.com, ataupun autorized partner resmi.
 2. Pembeli dianjurkan untuk mencetak e-ticket satu kali untuk satu id transaksi yang dibelinya, untuk menghindari resiko penggunaan e-ticket oleh pihak lain.
 3. E-ticket menggunakan barcode dan berlaku untuk satu kali penggunaan.
 4. Penyelenggara berhak untuk memproses dan menuntut secara hukum sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku baik secara perdata maupun pidana terhadap orang-orang yang memperoleh e-ticket dengan cara yang tidak sah termasuk tapi tidak terbatas dengan cara melakukan pemalsuan atau menggandakan e-ticket yang sah atau memperoleh e-ticket dengan cara yang tidak sesuai.
 5. Dilarang menggandakan e-ticket. Penyelenggara dan TiketEvent.Com tidak bertanggungjawab atas kelalaian pembeli tiket yang mengakibatkan e-ticket jatuh ke tangan orang lain (dalam penguasaan orang lain) untuk dipergunakan sebagai tanda masuk tempat pertunjukan yang menghilangkan hak dari pembeli tiket.
 6. E-ticket tidak dapat ditukar dan tidak dapat diuangkan kembali.
 7. E-ticket ini harus ditukarkan dengan tiket asli pada hari H pertunjukan. Info detail tiap event akan diberitahukan lebih lanjut.
 8. Penukaran tiket asli yang diwakilkan oleh orang lain harus disertai dengan surat kuasa dan fotocopy identitas pembeli.
 9. Informasi waktu dan tempat penukaran tiket asli akan selalu diupdate di social media TiketEvent
 10. Tiket yang sah adalah e-ticket yang sudah ditukarkan dengan tiket asli sebagai tanda masuk acara.
 11. Anak diatas dua tahun wajib membeli tiket
 12. Teliti terlebih dahulu dalam pembelian, karena apabila ada kesalahan yang disebabkan oleh peng inputan data oleh pembeli, maka e ticket / e voucher tidak dapat di refund.
Open chat
💬 Perlu Bantuan ?
Hello 👋
Jika Anda memerlukan bantuan , silahkan hubungi Customer Support TiketEvent